Jdi na obsah Jdi na menu
 


Metanoon

9. 11. 2006


ČERNÝ VÍTR

Déšť a vítr zpívá, píseň smutnou jako kříž
bouří ohněm blesků temné přízraky jdou
cestou ďábel sám
jim zpívá svůj chór

Lavinou z hor valí se zkáza
jak andělé pomsty teď mužové kráčejí
ohněm a mečem cestu si razí
potoky krve tvou zemi smáčejí
popel a dým požárů černý vítr rozevlál
cestou ďábel sám svoji píseň jim hrál

Černý je vítr, znamení pekel
Nemesis války a bůh Smrtihlav
vítězství oceli a prolitá krev
kterou déšť už smyl a černý vítr svál...

Dým a vítr tou nocí, zpívá píseň nedobrou
bouří ohněm blesků temné přízraky jdou
cestou ďábel sám
jim zpívá svůj chór

Černý je vítr, znamení pekel
Nemesis války a bůh Smrtihlav
vítězství oceli a prolitá krev
kterou déšť už smyl a černý vítr svál...

Černý je vítr, znamení pekel
Nemesis války a bůh Smrtihlav
vítězství oceli a prolitá krev
kterou déšť už dávno smývá
a čas jako vítr jí svál...

ÓDA PRO DÉMONA ZLOBY 

Ďábel na duši sáh´, otrávil mysl jak mor
temných bouří víry táhnou srdcem které dusí hněv
ďábel na duši sáh´, otrávil mysl jak mor
rudý přízrak, pomsty démon, žádající čerstvou krev

Já jsem pánem svého hradu, má je vůle a můj zákon
já teď soudím vaší vinu, na mou čest kdo hanbu hází
teď zúčtuji vaší zradu, z očí zmizte lotři bídní
běda, kdo mou cestu zkříží, k zemi můj meč hned ho srazí

Krev za krev a krev za čest
já bouří hněvu dám se vést
už rudá barva značí cestu mou
a démon pomsty je můj pán
já dílo zkázy vykonám
a odkráčím rudou temnotou

Krev za krev a krev za čest
já bouří hněvu dám se vést
už rudá barva značí cestu mou
a démon pomsty je můj pán
já dílo zkázy vykonám
a odkráčím rudou temnotou

SYNOVÉ BOUŘE - part 1. 

"...Čas odplaty nadešel, stateční synové klanů Storm Raven!
Dnes probudíme Dračí mládě
a jeho duch vstoupí do našich srdcí, aby zocelil naši vůli.
A s ním, v rudém úsvitu nadcházejícího dne,
povstanou duchové pradávných bohů
a stanou po našem boku v nadcházejících bitvách.
A tajemná síla Matky Země,
ať spojí se s nezkrotnou zuřivostí bouře,
divokou touhou vlka
a mocnou silou medvěda.
V jediném okamžiku pak prostoupí ocelí válečných kladiv,
jenž v rachotu hromů, s volností havrana,
vylétnou vysoko až k oblakům.
Köl`s Drom, Az` Heer Döss Drom!
Staniž se!..."

Stíny křídel dračích, ocel a horká krev,
v kámen srdcí vryté runy tajných znamení,
oheň, bouře, vítr, kouzla dávných dob,
havraní píseň noci, která tance duchů zná,
s vůní hořkých bylin čekající lůna žen
a horká příchuť medu zvedá sílu ke hvězdám,
v záři ohňů volá k nám divoký bubnů hlas
a temnou nocí zpívá,
že přichází náš čas!

Chorál bouře duní, Ódin dává znamení,
sílou Dračích křídel mávej,
srdcem chvíli naslouchej,
jak píseň Valkýr bouře zpívá,
touhou krve dej se vést,
výkřik Dračí vůle vydej,
hlasům bouře naslouchej!

Z mlh procitnou stíny bohů dávných dob,
v hloubi temných lesů, na posvátných mýtinách,
za bouře hromů kladiv, hořící Dračí krev,
co proudí v žilách synů z klanu Bouřných Havranů,
omamný opar noci skrývá krev oltářů obětních,
divokou touhou vlčí Matka Země volá Vás,
bratříčci, sestry Bouře, zní válečných bubnů hlas
a temnou nocí zpívá,
že přichází náš čas!

Chorál bouře duní, Ódin dává znamení,
sílou Dračích křídel mávej,
srdcem chvíli naslouchej,
jak píseň Valkýr bouře zpívá,
touhou krve dej se vést,
výkřik Dračí vůle vydej,
hlasům bouře naslouchej!

SYNOVÉ BOUŘE - Part 2 

Těžká mračna bouří táhnou černou oblohou
ze stínů lesních hlubin zástupy mužů jdou
posvátná píseň bouře s větrem duní v korunách
přísvitem blesků kráčí muži neznající strach

Pod mohylou zkamení dnes pohřbívám svou lásku
na ten hrob beze jména černou růži pokládám
v mém srdci temný plamen dračí touhy žárem hoří
když cestou bratrů svých se černou nocí vydávám

Dým ohňů stoupá, synové bouře jdou
už havran války vzlétá noční oblohou
a smrt na ostří číhá jak šeptající stín
co v žáru bouře probouzí se křikem válečným

Jménem starých bohů dnes nepřátelé zemřou
dnes udeříme silou hromů padajících skal
jen praskot kostí, krev a ocel - chorál Synů Bouře
tam pod zuřící oblohou kde lásky mé je hrob

Dým ohňů stoupá, synové bouře jdou
už havran války vzlétá noční oblohou
a smrt na ostří číhá jak šeptající stín
co v žáru bouře probouzí se křikem válečným

Stříbro květů bílých hvězd se ztrácí svítáním
a dálkou zpívá píseň vítr tím známým voláním
s nocí dlouhou touhy hlas mých předků slyším znít
tou cestou bouře vzdálené mě láká odejít

Krvavým oparem svítání zaznívá znamení bouře
šum havraních perutí vzlétá výš v oblacích rudého kouře
po boku zástupy bratrů mých údolím jak řeka táhnou
do srdcí vstoupí oceli píseň, dračími křídly když mávnou
už volá mě mých předků hlas
už přichází zbraní mých čas

Dým ohňů stoupá, synové bouře jdou
už havran války vzlétá noční oblohou
a smrt na ostří číhá jak šeptající stín
co v žáru bouře probouzí se křikem válečným

SIR STANLEY THOR

Pevný jak skála v Údolí Stínů
Woodhornů král Stanley Thor
sekyrou vládne jako sám ďábel
Woodhornů král Stanley Thor
rád k smrti má med a víno
úctu mužů, lásku žen
když do sedla Woodhorn sedá
krajem jeho chorál zní

Woodhornů král sir Stanley Thor
divoký jak bouře co krajinou létá
svou sekyrou, sekyrou ťal
mocný Thor Poweraxe - Woodhornů král

Sám proti vetřelcům na hranici stál
Woodhornů král Stanley Thor
mocného Erlinga sekyrou sťal
Woodhornů král Stanley Thor
bouří kopyt země duní
vítr píseň války zpívá
král Woodhornů v sedle sedí
krajem jeho chorál zní

Woodhornů král sir Stanley Thor
divoký jak bouře co krajinou létá
svou sekyrou, sekyrou ťal
mocný Thor Poweraxe - Woodhornů král

IVORY Z RAVEN HILL

Dlouhá je noc a v záři plamenů
už písně bardů mýtinou zní
už ženy tančí a víno z měchů nám
náladu rozkuráží

Příběhy prastaré, co vítr po nocích
za svitu pochodní krajinou vál
vyprávěl starý muž tam v koutě ležení
jak mocný byl Ivory král

Mocný a statečný Ivory Dungar
jen on jediný vždy zvítězil
mocný a silný byl Ivory Dungar
rytíř z Raven Hill

V záloze číhalo mordýřů sedmnáct
když ku hradu svému jel Ivory sám
a sedmnáct křížů tam pod lesem zůstalo
zvítězil Ivory král

Mocný a statečný Ivory Dungar
jen on jediný vždy zvítězil
mocný a silný byl Ivory Dungar
rytíř z Raven Hill

Dlouhý čas dnů korálky přesypával
zas bubnů válečných hlas krajem zněl
ve stínu hor tam vojsko se sbíralo
v čele sám Ivory král

Mocný a statečný Ivory Dungar
jen on jediný vždy zvítězil
mocný a silný byl Ivory Dungar
rytíř z Raven Hill

VÍTĚZSTVÍ SIRA DRAGONHEADA 

Podivné věci vám dějí se na blatech
s půlnocí temnou tam lidé se ztrácí
živého nepotkáš po slunce západu
zjevení ukrutné na blatech řádí vám

Historky strašlivé po krčmách jdou
že samotnej rohatej drží tu stráž
strachem se pominul Kulhavej John
když vracel se z hospody přes blata sám

V sítí močálu číhá antikrist
zlý čeká s půlnocí boj
jako vítr a bouře je sir Dragonhead
vždycky zvítězí sir Robert Roy

Do rána nedožil statečný Thomas Moore
s Billyho Raynoldse kůň přines jenom půl
a Dlouhána Willyho přes tejden hledali
jen zjevení to ukrutné na blatech řádí dál

Historky strašlivé po krčmách jdou
že samotnej rohatej drží tu stráž
z krajů svých povolán sir Robert Roy
by nestvůru na blatech zamordoval sám

V sítí močálu číhá antikrist
zlý čeká s půlnocí boj
jako vítr a bouře je sir Dragonhead
vždycky zvítězí sir Robert Roy
V sítí močálu číhá antikrist
zlý čeká s půlnocí boj
jako vítr a bouře je sir Dragonhead
vždycky zvítězí sir Robert Roy
jako vítr a bouře je sir Dragonhead
vždycky zvítězí sir Robert Roy

VE JMÉNU METANOONA

Přichází bouře a s ní temný plamen a síla tak mocná, že zastaví čas
S půlnocí temnou teď znamení dračí, zazáří oblohou jak čepelí lesk
Z úsvitu věků tak čistá, jak křišťál, zrozená žárem pravěkých hvězd
Přichází bouře a do srdcí vrývá to poselství stínů minulých dob

Teď ve jménu vůle, co nepřekonáš, stoupenci ohně již kráčejí tmou
a noc přijde dlouhá, noc dlouhých nožů, kdy zvítězí ocel a nastolí Řád!

Tak naslouchej bouři, ať znáš její tajemství
až dračí se rozezní řev oblohou
jako vítr z hor duní mocný chorál vítězství
příchází čas Metanoon!

KŘIŽÁCI 

Za svaté právo ležení vstává a svítá
úsvitem ranním tak rudým jak prolitá krev
dík božím zákonům do země hříchů
vojska se valí z úkrytu hor

Divoký rytmus kopyta buší tím ránem
řinčení mečů teď krajem se valí jak smršť
smrt nesou bezvěrcům ve jménu kříže
pálí a plení ten železný sbor

Kříž, meč a víru svou, svázané Boží přísahou
dál, jede dál, křižácké tažení
Krev, boj a vítězství, sílu, moc, touhu, bohatství
zná ten, kdo vládne ocelí...

Desítky, stovky a tisíce rytířů kříže
do svaté války táhnou jak jeden muž
tisíce srdcí, co v jediném rytmu teď tlukou
vstříc smrti táhnou a umírají

Kříž, meč a víru svou, svázané Boží přísahou
dál, jede dál, křižácké tažení
Krev, boj a vítězství, sílu, moc, touhu, bohatství
zná ten, kdo vládne ocelí...

MUŽI Z HOR 

Zase jdou krajem stíny mužů, krok za krokem stezkou kráčejí
a oblaka pláčou krvavý déšť, co zraněné duše hořce omývá
dunění bubnů v úbočí skal teď ozvěnou přináší píseň války

Zase jdou kraje stíny mužů, ty stíny jsou temné jak jámy hrobů
a nenávist v srdcích hoří jak louče, co požárem zaplanou a zachvátí dům
a vichřicí smetou, co v cestě jim stojí, za ní se temnota rudá skrývá

Kůže a ocel a vůně koní
a krvavý obzor co mlhou se valí
nenávist v srdcích a na duších stíny
na ostří mečů nesou svůj hněv
v údolí nepřítel v záři ohňů
ležení temné jak Satanův trůn
dlouhá je cesta k vítězství lásky
a ocel je chladná
když Valhalla volá

Tajemnou píseň vítr zpívá, volají duchové hor
Znamení oceli bouři skrývá, když schází mužové z hor
Vítězný chorál umírání, volají duchové hor
Podivnou píseň vítr zpívá, když schází mužové z hor

TAJEMSTVÍ OCELI

A nyní otevři své nitro, můj synu...a pohlédni až do samotných počátků všech věků.
Pocítíš prvotní síly tvoření, tak mocné, že sama podstata bytí ztrácí svůj význam
v tom nekonečném koloběhu hmoty a času... Jsou v nich ukryty odkazy prastarých bohů
pokračující po miliony let stále dál a dál...
A jedním z nich je můj synu i dar ušlechtilosti ryzího kovu.
V potu tváře byl vydobyt z pravěkých hornin a žárem ohně přetvořen až k samotné dokonalosti.
Dříme v něm mocná síla samotného Draka.
Teď mu zbývá vdechnout jen duši a potom se tento meč stane nerozdělitelnou součástí tvého Já.
A věř mi, synu, je to dobrý přítel...

Krvavé krůpěje na listech růží
černých jak noc, jak perutě vran
kanou jak parafín pohřebních svící
v půlnočním svitu měsíčních bran

Utkaný z pavučin v propastech věků
je magický rituál prahmotných sil
zrození oceli ve znaku Dračím
bys krůpěje rudé rosy pil

Teď je síla tvá jak skála ohněm bouří kalená
tím kouzlem dávných časů tvoji mysl ovládá
teď je síla tvá jak ocel z nitra země zrozená
to mystérium duše tvému meči sílu dá

Krvavé krůpěje na listech růží
černých jak noc, jak perutě vran
kanou jak parafín pohřebních svící
v půlnočním svitu měsíčních bran

Magický rituál síly tvoření
symbolem kříže dá oceli tvar
v čepelích blesků Dračího dechu
do srdce vstřebáš ten mocný dar

Teď je síla tvá jak skála ohněm bouří kalená
tím kouzlem dávných časů tvoji mysl ovládá
teď je síla tvá jak ocel z nitra země zrozená
to mystérium duše tvému meči sílu dá

Pouť tvá je zrádná a dlouhá
a Ódin postavil stráž
na křídlech Dračích nechej se nést
meč, sílu, odvahu máš

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář